Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:37
Dňa 25. 09. 2009 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného, Národným inšpektorátom práce

dňa:  01. 07. 2006
na meno: Ing. Nataša Bardelčíková
číslo preukazu: 605

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný
odo dňa straty, t. j. 25. 09. 2009.