Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Zmena a doplnenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
Zmena a doplnenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
Aktualizované: 26.10.2009 13:43
Dňa 20. 10. 2009 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v čiastke 145, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon je účinný od 1. 11. 2009  okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. 7. 2010. Čl. VI zákona č. 400/2009 Z. z.  mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z. a zákona č. 555/2007 Z. z.  Zmeny sú uvedené v prílohe.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Popis.pdf Popis.pdfZmena a doplnenie zákona č. 125/2006 Z. z.191 KB26.10.2009 09:57