Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o strate pečiatok
Oznámenie o strate pečiatok
Aktualizované: 21.06.2013 09:37

2. novembra 2009 došlo k odcudzeniu 3 ks pečiatok z Inšpektorátu práce Bratislava

  1. okrúhla pečiatka Inšpektorátu práce Bratislava so štátnym znakom,  evidenčné číslo označenia I /56 (farba červená)
  2. podlhovastá pečiatka s adresou Inšpektorátu práce Bratislava,  evidenčné číslo označenia I /56 (farba modrá)
  3. pečiatka Inšpekcia práce Slovenská republika (SK) pre potreby cestnej kontroly evidenčné číslo 156 (farba čierna)
a pokutových blokov, čísla blokov nižšie uvádzame
  • 5 ks pokutových blokov v hodnote 30 € (č. 83241582, 83241583, 83241584, 83241585, 83241586)
  • 5 ks pokutových blokov v hodnote 10 € (č. 2094104684, 2094104685, 2094104686, 2094104687, 2094104688)
  • 50 ks pokutových blokov na pokutu nezaplatenú na mieste (celý blok) č. 10204 (510151 - 510200)
Inšpektorát práce Bratislava oznamuje verejnosti, že odcudzené pečiatky a pokutové bloky strácajú platnosť dňom 2.11.2009