Hlavná stránka > Činnosť > Publikácie > Pravidlá dobrej praxe
Pravidlá dobrej praxe
Aktualizované: 19.07.2013 15:37
Národný inšpektorát práce vydáva „Pravidlá dobrej praxe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako návod vyjadrujúci odborný názor orgánov inšpekcie práce, v zmysle zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivé príručky dávajú návod ako:
  • dosiahnuť riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov, s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ,
  • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tým predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia ,
  • vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou.
Publikácie  vychádzajú v rámci edície „Pravidlá dobrej praxe BOZP“ za podpory Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v španielskom Bilbao. Majú slúžiť ako praktická  pomôcka  najmä zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, zamestnancom ,  malým a stredným podnikom ako aj širokej verejnosti.
Zásady obsiahnuté v publikáciách  sú v praxi presadzované prostredníctvom inšpektorátov práce ako aj orgánmi na ochranu zdravia.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prirucka1.pdf Prirucka1.pdfPracovisko s počítačom3013 KB05.02.2010 09:21
Prevziať súbor Prirucka2.pdf Prirucka2.pdfObmedzte hluk194 KB05.02.2010 09:22
Prevziať súbor Prirucka3.pdf Prirucka3.pdfZamestnávanie mladistvých496 KB26.05.2010 12:36
Prevziať súbor Prirucka4.pdf Prirucka4.pdfRučná manipulácia s bremenami254 KB05.02.2010 09:22
Prevziať súbor Prirucka5.pdf Prirucka5.pdfBezpečne s počítačmi316 KB05.02.2010 09:22