Hlavná stránka > Činnosť > Zosúladenie rodinného a pracovného života > Zosúladenie rodinného a pracovného života
Zosúladenie rodinného a pracovného života
Aktualizované: 17.03.2015 09:00
Úprava pracovných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti je súčasťou pracovnoprávnej legislatívy, ktorá má za cieľ dosiahnuť optimálne zosúladenie rodinného a pracovného života. Podpora uplatnenia sa osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce a zároveň zníženie rizika, že sa tieto osoby stanú objektom diskriminácie na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu starostlivosti o rodinu je objektom záujmu spoločnosti. V rozsahu svojich kompetencií k tomu prispieva aj inšpekcia práce. Informácie o zisteniach v tejto oblasti za roky 2009 2013 sú uvedené v prílohách vo forme správ.

Národný inšpektorát práce inicioval v roku 2014 celoslovenskú previerku zameranú na dodržiavanie pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a rodinného života. Súhrnná správa z celoslovenskej úlohy je uverejnená v článku Celoslovenská previerka v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfZosúladenie rodinného a pracovného života304 KB04.03.2010 11:29
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfZosúladenie rodinného a pracovného života - Správa 2010314 KB02.03.2011 12:23
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfZosúladenie rodinného a pracovného života - Správa 2011304 KB25.06.2012 13:12
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfZosúladenie rodinného a pracovného života - Správa 2012325 KB05.03.2013 08:22
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfZosúladenie rodinného a pracovného života - Správa 2013534 KB07.04.2014 15:47