Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:38

Oznamujeme, že preukazy  inšpektora práce vydané

na meno: Ing. Daniel IŽOLD

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  pod číslom 32

a Národným inšpektorátom práce pod číslom 201/2006 zo dňa  1.7.2006

stratili platnosť  dňom 15.1.2010.

Dôvodom neplatnosti vyššie identifikovaných inšpektorských preukazov  je skončenie štátnozamestnaneckého pomeru Ing. Daniela IŽOLDA dňom 14.1.2010.