Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o strate pečiatky
Oznámenie o strate pečiatky
Aktualizované: 21.06.2013 09:38
Dňa 30.9.2010 došlo ku strate okrúhlej pečiatky Inšpektorátu práce Bratislava so štátnym znakom, evidenčné číslo označenia I / 14 (farba červená)


Inšpektorát práce Bratislava oznamuje verejnosti, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 30.9.2010