Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:38
Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dňa 01.10.2010 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa:  01. 04. 2008
na meno:  Mgr. Miroslav Benč
číslo preukazu:  639

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa jeho straty  t.j. 01.10.2010