Hlavná stránka > Činnosť > Publikácie > Kampaň nebezpečné chemické faktory
Kampaň nebezpečné chemické faktory
Aktualizované: 19.07.2013 15:37
"Pracovná skupina SLIC pre chemické faktory, v ktorej boli aj zamestnanci NIP, vypracovala príručky určené malým a stredným subjektom (s počtom zamestnancov do 50). Cieľom týchto príručiek je pomôcť implementovať do praxe požiadavky predpisov v oblasti nebezpečných chemických faktorov medzi ktoré patrí aj napríklad múka či prach z tvrdého dreva. Boli vybrané 4 sektory, ktoré sa nezaoberajú typicky chemickou výrobou a to: priemyselné a suché čistenie, spracovanie dreva a výroba nábytku, opravne motorových vozidiel a pekárne. V príručkách nájdete chemické faktory, ktoré sú typické pri vykonávaní prác vo vymenovaných sektoroch a tiež činnosti, ktoré sú z hľadiska ohrozovania zdravia v týchto odvetviach typické.

SLIC - Výbor vedúcich pracovníkov inšpekcie, je zastrešujúcou organizáciou združujúcou inšpektoráty práce v rôznych členských štátoch Európskych spoločenstiev. SLIC v spolupráci s Európskou komisiou zaisťuje účinné a jednotné uplatňovanie práva spoločnosti vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti pri práci. Výbor tiež analyzuje hlavné problémy v rámci monitoringu uplatňovania legislatívy v tejto oblasti.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prirucka1.pdf Prirucka1.pdfPriemyselné čistenie1860 KB14.12.2010 14:01
Prevziať súbor Prirucka2.pdf Prirucka2.pdfSuché čistenie2109 KB14.12.2010 14:01
Prevziať súbor Prirucka3.pdf Prirucka3.pdfSpracovanie dreva a výroba nábytku2709 KB14.12.2010 14:02
Prevziať súbor Prirucka4.pdf Prirucka4.pdfOpravne motorových vozidiel2105 KB14.12.2010 14:03
Prevziať súbor Prirucka5.pdf Prirucka5.pdfPekárne2388 KB14.12.2010 14:04