Hlavná stránka > Činnosť > Publikácie > Národný inšpektorát práce vydal súbor informačných letákov
Národný inšpektorát práce vydal súbor informačných letákov
Aktualizované: 19.07.2013 15:37
Košice 21.novembra - Národný inšpektorát práce vydal na pomoc hlavne malým a stredným podnikateľom súbor letákov, ktoré jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú vybranú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a  pracovnoprávnych vzťahov (ďalej PPV). Leták "Bezpečný podnik", zaradený do súboru "Letáky BOZP" vysvetľuje východiská programu a postup pri získaní tohto prestížneho ocenenia.
Všetky uvedené letáky boli distribuované na príslušné inšpektoráty práce, odkiaľ sa dostávajú verejnosti počas organizovania bezplatných seminárov. V tlačenej podobe sa nachádzajú na Národnom inšpektoráte práce a sú voľne stiahnuteľné na webovej stránke www.ip.gov.sk alebo www.safework.gov.sk. Viď prílohy.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfNelegálna práca a nelegálne zamestnávanie114 KB21.11.2011 11:00
Prevziať súbor Príloha_10.pdf Príloha_10.pdfBOZP v lesníctve2295 KB21.11.2011 11:09
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfNáležitosti pracovnej zmluvy102 KB21.11.2011 11:02
Prevziať súbor Príloha_3.pdf Príloha_3.pdfSkončenie pracovného pomeru108 KB21.11.2011 11:03
Prevziať súbor Príloha_4.pdf Príloha_4.pdfBOZP pri stavebných prácach115 KB21.11.2011 11:05
Prevziať súbor Príloha_5.pdf Príloha_5.pdfBezpečný podnik73 KB21.11.2011 11:05
Prevziať súbor Príloha_6.pdf Príloha_6.pdfBOZP pri drevoobdrábacích strojoch693 KB21.11.2011 11:06
Prevziať súbor Príloha_7.pdf Príloha_7.pdfBOZP v poľnohospodárstve2549 KB21.11.2011 11:07
Prevziať súbor Príloha_8.pdf Príloha_8.pdfBOZP v hoteloch, reštauráciách a stravovacích službách992 KB21.11.2011 11:08
Prevziať súbor Príloha_9.pdf Príloha_9.pdfBOZP na činnosť pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky kotlov750 KB21.11.2011 11:09