Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Ocenení zamestnanci sústavy Národného inšpektorátu práce
Ocenení zamestnanci sústavy Národného inšpektorátu práce
Aktualizované: 15.03.2013 13:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý bol vyhlásený v novembri 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a ktorý si pripomíname od roku 2009 aj v tomto roku udelilo rezortné vyznamenania za mimoriadne zásluhy, prínos a výsledky v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny 26 osobnostiam, ktoré sa svojou prácou a aktivitami podieľali na pozdvihnutí úrovne, ale aj samotného vnímania sociálnej práce pri rozvoji sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky. Rezortné vyznamenania z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera si dňa  21. februára 2013 v mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave za sústavu inšpekcie práce prevzali aj Ing. Laurencia Jančurová z Národného inšpektorátu práce, Ing. František Košč, hlavný inšpektor práce IP Banská Bystrica, Ing. Daniel Hrabko z IP Prešov a Ing. Jozef Raučina z IP Nitra.