Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontrolná akcia v Českej republike
Kontrolná akcia v Českej republike
Aktualizované: 16.07.2013 14:31
V dňoch 27. – 31.05.2013 sa v okolí Pardubíc v Českej republike konali spoločné kontrolné akcie sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách za účasti 5 krajín (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko). Povinnosť vykonávania spoločných kontrolných akcií vyplýva z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES. Na spoločných akciách si zúčastnené strany vymenili skúsenosti a poznatky z vykonávania kontrol, ako aj samostatne vykonávali kontroly sociálnej legislatívy v doprave, kontroly technického stavu vozidiel a kontroly ADR. Slovenskí inšpektori práce mali možnosť spolupracovať s kontrolórmi z Nemecka, s ktorými nie sú vykonávané spoločné kontrolné akcie na území Slovenska, nakoľko nie sú susedným členským štátom EÚ.