Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Previerky na zaistenie BOZP v zariadeniach zábavnej činnosti
Previerky na zaistenie BOZP v zariadeniach zábavnej činnosti
Aktualizované: 16.07.2013 14:33
V dňoch 17.6.- 30.10.2013 budú na území Slovenskej republiky realizované kontroly zo strany inšpektorov práce v rámci celoslovenskej úlohy zameranej na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pri prevádzke kolotočov, lunaparkov, cirkusov, vrátane kontroly technického stavu strojov, technických zariadení a stavu vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických. Súčasťou kontroly, ktorou sa v prvom rade sleduje bezpečnosť užívateľov týchto zariadení, bude aj kontrola pracovno-právnych vzťahov.