Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky > Správny poplatok za realizovaný úkon a konanie na inšpektorátoch práce a Národnom inšpektoráte práce