Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Špecializačné vzdelávanie inšpektorov práce
Špecializačné vzdelávanie inšpektorov práce
Aktualizované: 16.07.2013 14:34
V rámci realizácie Národného projektu Európskeho sociálneho fondu „Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce“ sa v I. polroku 2013 uskutočnilo špecializačné vzdelávanie inšpektorov práce vo VRS NIP Malá Lučivná v nasledovných špecializáciách:

• poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,
• strojárstvo,
• stavebníctvo a výroba stavebných hmôt.