Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Konzultácie Európskej komisie k práci na čierno
Konzultácie Európskej komisie k práci na čierno
Aktualizované: 09.09.2013 10:27
Európska komisia začala konzultácie so zástupcami odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov o možných budúcich opatreniach EÚ na prevenciu v boji proti nelegálnej práci prostredníctvom lepšej spolupráce medzi orgánmi členských štátov, ako sú inšpektoráty práce, daňové úrady a sociálne poisťovne.

Spolupráca môže zahŕňať výmenu osvedčených postupov v oblasti prevencie a prijímanie odstrašujúcich opatrení, identifikáciu spoločných zásad pre kontroly zamestnávateľov, podporu výmen zamestnancov a spoločný tréning na uľahčenie organizovania spoločných kontrolných akcií. Konzultácia pomôže Komisii plniť politické ciele v boji proti nelegálnej práci, ako je stanovené v dokumente z apríla 2012, ktorý poskytuje prehľad hlavných problémov vyplývajúcich z nelegálnej práce (vrátane nepravej samostatnej zárobkovej činnosti), zhŕňa doterajšie štúdie o nelegálnej práci a načrtáva ciele a potenciálny obsah budúcich iniciatív EÚ zameraných na boj proti nelegálnej práci. Táto iniciatíva má byť prijatá v druhej polovici roka 2013.
Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov majú možnosť pripomienkovať dokument a predložiť svoje názory a pripomienky do 20. septembra 2013.