Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Rekondičné pobyty
Rekondičné pobyty
Aktualizované: 16.09.2013 09:13
V novele zákona č. 124/2006 Z. z. došlo k zmenám súvisiacim s § 11 zákona. Vzhľadom na nejasnosti týkajúce sa nebezpečných faktorov pracovného prostredia, ktoré môžu viesť k nároku na rekondičný pobyt, považuje NIP za dôležité upozorniť, že účelnosť rekondičného pobytu v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov je splnená, aj keď je zamestnanec pri práci exponovaný nadmernému hluku.