Hlavná stránka > Hlavné menu > Verejné obstarávanie > Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa
Aktualizované: 27.09.2013 09:36
Národný inšpektorát práce (ďalej len NIP) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). Pri zadávaní zákazok postupuje podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona.