Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Výzva pre účastníkov Medzinárodného mediálneho festivalu pre prevenciu
Výzva pre účastníkov Medzinárodného mediálneho festivalu pre prevenciu
Aktualizované: 07.10.2013 15:21
V dňoch 25. až 27. augusta 2014 sa v rámci XX. svetového kongresu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa uskutoční vo Frankfurte nad Mohanom Medzinárodný mediálny festival pre prevenciu (IMFP). Festival ponúkne prehliadku filmov a multimediálnej produkcie z celého sveta a poskytne účastníkom príležitosť predstaviť projekty veľkej skupine vplyvných medzinárodných odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uzávierka prihlášok je do 31. januára 2014. Ceny budú udelené v rámci Svetového kongresu 2014 vo Frankfurte, ktorého organizátorom je medzinárodná organizácia ISSA. Organizátor prijíma rôzne médiá, akými sú filmy, webové výstrižky, internetová televízia, animácie, hrané a dokumentárne filmy, TV spoty, interaktívne médiá, aplikácie a webové stránky, vyrobené od januára 2010 a zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Počet zaslaných príspevkov z jedného zdroja nie je limitovaný. Všetky prihlášky musia byť podané na prihlasovacom formulári vyplnenom v niektorom z úradných jazykov Media Festivalu - angličtina, francúzština, španielčina alebo nemčina. Akceptované sú filmy vo všetkých jazykoch.

Viac informácií o tomto podujatí je zverejnených na webovej stránke http://www.safety2014germany.com/en/imfp/imfp.html.