Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o odcudzení preukazu inšpektora práce
Oznámenie o odcudzení preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 08.01.2014 09:14
Inšpektorát práce Banská Bystrica

Dňa 19.12.2013 bol neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa: 01.07.2009
na meno: Ing. Mikuláš Salay
číslo preukazu: 646

Uvedený preukaz bol dňa 27.12.2013 odovzdaný nálezcom na Inšpektorát práce Banská Bystrica, ktorý ho vrátil do užívania uvedenému inšpektorovi.

Vzhľadom na vyššie uvedené upozorňujeme na možnosť jeho zneužitia v období 19.12.-27.12.2013.