Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Európska inšpekčná kampaň 2014
Európska inšpekčná kampaň 2014
Aktualizované: 17.02.2014 10:26
Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) sa rozhodol v roku 2014 realizovať celoeurópsku inšpekčnú kampaň zameranú na prevenciu pošmyknutí a zakopnutí na rovine. Na kampani bude participovať 26 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Výber témy kampane bol založený na štatistikách a analýzach, podľa ktorých pošmyknutia, zakopnutia a pády sú najčastejšou príčinou nehôd vo všetkých hospodárskych sektoroch, od ťažkého priemyslu až po prácu v kancelárii. Podiel takýchto prípadov je 24 % zo všetkých úrazov na pracovisku.

Cieľom kampane je predchádzať nehodám a úrazom spôsobeným pošmyknutiami a zakopnutiami. Inšpekčná kampaň na Slovensku bude prebiehať v období od marca do decembra 2014 a je zameraná na tieto hospodárske odvetvia: výroba potravín, zdravotníctvo a sektor maloobchod, veľkoobchod (skladovanie). V uvedených sektoroch bude realizovaný výkon inšpekcie práce so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri prevencii pošmyknutí sa a pádov na rovine. Inšpektori práce zamerajú svoju pozornosť najmä na povrch pracovísk (podlahy, schody), pracovné prostredie vrátane upratovania, poskytovanie vhodnej pracovnej obuvi, pravidlá ručnej manipulácie s bremenami a pod.