Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Medzinárodný veľtrh práce a rozvoja SVET PRÁCE 2014
Medzinárodný veľtrh práce a rozvoja SVET PRÁCE 2014
Aktualizované: 18.06.2014 10:18
V dňoch 04. a 05. júna 2014 sa v Košickej Steel Aréne konal ďalší ročník medzinárodného veľtrhu práce a rozvoja pod názvom SVET PRÁCE 2014. Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce Košice boli opäť súčasťou tohto podujatia v úlohe hlavných partnerov. Inšpektori práce priamo na mieste poskytovali poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odpovedali na otázky účastníkov veľtrhu. Veľká časť poradenstva bola venovaná práve pracovnej zmluve, jej náležitostiam, dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, právam a povinnostiam zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj otázkam týkajúcim sa skončenia pracovného pomeru.

Účastníkom SVETA PRÁCE 2014 bola prezentovaná práca inšpektorátov práce ako aj jednotlivé kampane realizované Národným inšpektorátom práce. Študenti, nezamestnaní, zamestnanci ale aj vystavovatelia mali možnosť získať informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rôznych hospodárskych odvetviach prostredníctvom brožúr – Pravidlá dobrej praxe a informačných materiálov, ktoré im boli k dispozícii. Zástupcovia Národného inšpektorátu práce a Inšpektorátu práce Košice viedli odborné prednášky v nasledujúcich oblastiach:

  • pracovné úrazy, choroby z povolania,
  • inšpekčná kampaň SLIC 2014 zameraná na prevenciu pošmyknutí a pádov na rovine,
  • vznik a založenie pracovnoprávnych vzťahov,
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.