Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 07.07.2014 12:47
Inšpektorát práce Nitra

Dňa 04. 07. 2014 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa: 01. 11. 2013
na meno: Mgr. Jozef Hamar
číslo preukazu: 465

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t. j. 04. 07. 2014.