Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Seminár „Zdravé pracoviská bez stresu“
Seminár „Zdravé pracoviská bez stresu“
Aktualizované: 03.10.2014 11:29
Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizovalo dňa 18. 09. 2014 v hoteli Pod Zámkom v Bojniciach seminár „Zdravé pracoviská bez stresu“. Šlo o ďalšie z podujatí na podporu rovnomennej kampane, ktorej sa Európa rozhodla venovať zvýšenú pozornosť v rokoch 2014-2015.

Národné kontaktné miesto svojimi aktivitami prispieva k zvýšeniu povedomia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dáva tiež priestor pre integráciu, spoluprácu a výmenu skúseností tak pre odborníkov, ako aj pre širokú verejnosť.

Hlavným cieľom seminára bolo priblížiť prítomným problematiku pracovného stresu, jeho negatívnych účinkov a upozorniť na prevenciu. V programe vystúpili odborníci z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s témami týkajúcimi sa nielen stresu, ale aj širšej problematiky bezpečnosti pri práci.

Seminára sa zúčastnilo 49 účastníkov z rôznych odvetví, ktorí hodnotili danú aktivitu veľmi pozitívne, aktívne sa zapájali do diskusie a prejavili záujem zúčastniť sa ďalších podujatí podobného druhu.