Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Čo zaujíma zamestnancov najčastejšie
Čo zaujíma zamestnancov najčastejšie
Aktualizované: 13.10.2014 09:14
Národný inšpektorát práce v rámci svojej činnosti pravidelne vyhodnocuje činnosť inšpektorátov práce v SR. V roku 2013 inšpektori práce odhalili vyše 8 000 porušení Zákonníka práce. Najčastejšie priestupky zamestnávateľov boli zhrnuté v príručke, ktorá je uverejnená v časti Publikácie: http://www.nip.sk/?id_af=396&ins=nip. Príručka zároveň ponúka rady a tipy ako predchádzať porušeniam a má byť nápomocná zamestnávateľom, ale aj zamestnancom, aby sa vedeli lepšie orientovať v pracovnoprávnej legislatíve.

Ešte viac k tejto oblasti prezradila Mgr. Skičková z odboru riadenia inšpekcie práce v online rozhovore pre portál KariéraInfo.sk. V rámci rozhovoru odpovedala na rôzne otázky pisateľov, týkajúce sa napr. stravovania, nevyplatenia mzdy a mzdových nárokov, pracovného času apod. Možno aj Vy tam nájdete odpovede na problémy, ktoré sa týkajú práve Vás. Viac informácií je možné získať na nasledovnej internetovej stránke: http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000161/1428875/Sefka--Kobry--bude-online--Pytajte-sa-na-priestupky-zamestnavatelov-.