Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“
Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“
Aktualizované: 20.11.2014 16:55
Dňa 19. 11. 2014 boli na medzinárodnej konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti práce, ktorá sa uskutočnila v hoteli Patria na Štrbskom Plese, udelené osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“ z rúk štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr. Branislava Ondruša.

Pre obdržanie certifikátu, ktorého doba platnosti je päť rokov, bolo potrebné úspešne absolvovať previerky vykonané viacerými orgánmi dozoru, ktoré kontrolujú stav úrovne a dodržiavania právnych predpisov v daných subjektoch.

V roku 2014 sa do programu zapojilo viacero spoločností, avšak nie všetkým sa podarilo splniť náročné kritériá. Subjekty, ktoré splnili stanovené podmienky sú nasledovné:
• Kia Motors Slovakia s.r.o.,
• DANITA, spol. s r.o.,
• Partizánske Building Components-SK s.r.o.,
• OBAL-SERVIS, a.s. Košice
.


Ocenené subjekty predstavujú bezpečné podniky po všetkých stránkach, t. j. nielen v zmysle zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarnej bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.

Na tomto podujatí bolo súčasne odovzdané potvrdenie o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) „Bezpečný podnik“ spoločnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., odštepný závod, výroba domácich spotrebičov Poprad.

Veríme, že ocenené subjekty si túto vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na svojich pracoviskách, ktorú preukázali udržia, k čomu im želáme veľa úspechov a bezpečných krokov do budúcnosti.