Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Stretnutie zástupcov Národného kontaktného miesta
Stretnutie zástupcov Národného kontaktného miesta
Aktualizované: 19.12.2014 08:39
Dňa 11. decembra 2014 sa na Národnom inšpektoráte práce (ďalej NIP) zišli zástupcovia národnej siete BOZP, aby zhodnotili plnenie úloh za rok 2014, aktivity počas Európskeho týždňa BOZP a diskutovali o plánovaných úlohách a pripravovaných aktivitách na rok 2015.

Stretnutie, ktoré sa v zmysle platných zásad agentúry konalo na báze tripartity, otvoril generálny riaditeľ NIP, Ing. Andrej Gmitter. V budúcom roku, kedy bude v centre našich aktivít druhý rok kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská bez stresu, zorganizuje Národné kontaktné miesto štyri bezplatné semináre, o mieste, termíne a programe ktorých bude verejnosť vopred informovaná na internetovej stránke NIP. Prvý zo spomínaných seminárov sa bude konať na svetový deň BOZP dňa 28. apríla v Bratislave a budú naň prednostne pozvaní členovia národnej siete a zástupcovia väčších podnikov. V priebehu budúceho roka plánujeme zorganizovať exkurziu novinárov u jedného z našich úspešných podnikov, zapojených do súťaže v dobrej praxi na tému zvládania stresu a tiež novú aktivitu, ktorou bude premietanie a diskusia k jednému z víťazných dokumentárnych filmov medzinárodnej súťaže s tematikou BOZP. Film bude premietaný pre vybraných poslucháčov Technickej univerzity v Košiciach, ktorí uprednostnili tému víťazného filmu posledného ročníka súťaže z prostredia sezónneho zberu hrozna.