Hlavná stránka > Činnosť > Diskriminácia > Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch
Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch
Aktualizované: 27.03.2017 09:25

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z úlohy č. 62 Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 povinnosť zabezpečovať pravidelný dozor nad rovnakým zaobchádzaním so zamestnancami/zamestnankyňami a z úlohy č. 2 Akčného plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 – 2019 kontrolovať dodržiavanie zásady rovnosti v odmeňovaní.

Súhrnné zistenia inšpekcie práce v oblasti diskriminácie a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch sú uverejnené v prílohe.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfSúhrnná správa za rok 2014387 KB11.03.2016 07:55
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfSúhrnná správa za rok 2015477 KB11.03.2016 08:00
Prevziať súbor Priloha3.pdf Priloha3.pdfSúhrnná správa za rok 2016470 KB27.03.2017 09:25