Hlavná stránka > Činnosť > Zosúladenie rodinného a pracovného života > Celoslovenská previerka v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života.
Celoslovenská previerka v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života.
Aktualizované: 17.03.2015 09:01
Národný inšpektorát práce inicioval v roku 2014 celoslovenskú previerku zameranú na dodržiavanie pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a rodinného života.

Inšpektori práce sa v nej zamerali na kontrolu dodržiavania zákonných podmienok vytvorených na zosúladenie pracovného a rodinného života, ako aj na kontrolu dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti odmeňovania a na dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Súhrnná správa z celoslovenskej úlohy je uverejnená v prílohe.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSúhrnná správa z úlohy323 KB17.03.2015 08:46