Hlavná stránka > Činnosť > Pracovné úrazy > Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2014
Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2014
Aktualizované: 23.03.2015 10:26
Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2014 je rozbor základných parametrov evidovaných pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce.

Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:
• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013,
• podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 1995 - 2014,
• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2005 - 2014.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfRozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárii v roku 2014481 KB18.03.2015 09:59
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfTabuľkové prílohy a grafy k rozboru pracovných úrazov v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 20141049 KB18.03.2015 10:00