Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Oznámenie o neplatnosti oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania
Oznámenie o neplatnosti oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania
Aktualizované: 30.03.2015 11:25
Národný inšpektorát práce oznamuje, že oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, ev. č.: VVZ-0399/11-01.1, vydané Národným inšpektorátom práce dňa 16. 12. 2011 pre právnickú osobu SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov, stratilo platnosť dňom 23 .03. 2015.

Dôvodom neplatnosti vyššie uvedeného oprávnenia je jeho odobratie Národným inšpektorátom práce v zmysle ust. § 27 ods. 14 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Originál predmetného oprávnenia nebol do dnešného dňa doručený na Národný inšpektorát práce.