Hlavná stránka > Činnosť > Správy o stave ochrany práce a o činnosti NIP > Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2014
Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2014
Aktualizované: 16.04.2015 13:42
Správa hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike vrátane aktuálneho vývoja pracovnej úrazovosti za rok 2014. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Správa.pdf Správa.pdfSpráva za rok 2014524 KB16.04.2015 13:50
Prevziať súbor Tabuľka_01.pdf Tabuľka_01.pdfKontrolované subjekty138 KB16.04.2015 14:15
Prevziať súbor Tabuľka_02.pdf Tabuľka_02.pdfPrehľad výkonov216 KB16.04.2015 15:59
Prevziať súbor Tabuľka_03.pdf Tabuľka_03.pdfNedostatky – objekt133 KB16.04.2015 16:04
Prevziať súbor Tabuľka_04.pdf Tabuľka_04.pdfNedostatky – SK NACE140 KB16.04.2015 16:06
Prevziať súbor Tabuľka_05.pdf Tabuľka_05.pdfPokuty166 KB16.04.2015 16:08
Prevziať súbor Tabuľka_06.pdf Tabuľka_06.pdfRozhodnutia171 KB16.04.2015 16:11
Prevziať súbor Tabuľky_07-13.pdf Tabuľky_07-13.pdfPracovné úrazy435 KB16.04.2015 16:16