Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Aktualizované: 24.04.2015 10:56
28. apríl je každoročne Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa od roku 2003 oslavuje tento deň ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je dostať do popredia odbornej aj laickej verejnosti myšlienku prevencie úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania, a to prostredníctvom sociálneho dialógu a tripartity.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podporuje organizáciu ILO tým, že 28. apríla 2015 organizuje v rámci slávnostného odovzdávania cien víťazom súťaže za dobrú prax v rámci kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“, konferenciu v Lotyšsku v Rige, ktoré toho času predsedá Európskej únii. Zúčastnia sa na nej aj zástupcovia Slovenskej republiky. Tento deň je takisto dňom, počas ktorého si uctievame pamiatku obetí, ktoré prišli o život pri plnení pracovných povinností. Tohtoročný svetový deň BOZP je zameraný na tému budovania kultúry prevencie v oblasti BOZP. Ide pritom o takú kultúru, ktorá zabezpečuje právo na bezpečné a zdravé pracovné prostredie na všetkých úrovniach, kde sa vlády, zamestnávatelia a zamestnanci aktívne podieľajú na zaistení bezpečného a zdravého pracovného prostredia prostredníctvom systému definovaných práv, zodpovednosti a povinnosti a kde je najvyššou prioritou prevencia.