Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Aktivity inšpektorátov práce pri príležitosti svetového dňa BOZP
Aktivity inšpektorátov práce pri príležitosti svetového dňa BOZP
Aktualizované: 24.04.2015 14:19
Pri príležitosti svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým je 28. apríl 2015 a ktorého cieľom je zdôrazniť myšlienku prevencie úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania, organizujú inšpektoráty práce v jednotlivých krajoch nižšie uvedené aktivity. Počas dní otvorených dverí, ktoré budú na uvedených inšpektorátoch práce, bude poskytované bezplatné poradenstvo odbornej i laickej verejnosti, ktorá bude mať možnosť komunikovať s odborníkmi na témy, či už z oblasti prevencie alebo riešenia problémov a odpovedí na otázky týkajúce sa rôznorodej problematiky v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Okrem iného budú organizované besedy a prednášky pre študentov na nižšie uvedené témy, ako aj publikované odborné články v rôznych periodikách.

Bratislavský kraj

27. – 30. 04. 2015
Dni otvorených dverí
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava
28. 04. 2015
Prednáška pre študentov – stavebná činnosť a úrazy v stavebníctve
SOŠ Exnárova 20, Bratislava - Ružinov

Trnavský kraj

28. 04. 2015
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Trnava, ul. J. Bottu č.4, Trnava

Trenčiansky kraj

28. 04. 2015
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, Trenčín
28. 04. 2015
Odborný seminár – praktické aplikácie v oblasti určovania vonkajších vplyvov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam
FORTISCHEM, a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky
28. 04. 2015
Beseda so študentmi
SOŠ Považská Bystrica, ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica

Nitriansky kraj

28. 04. 2015
Beseda so študentmi – kultúra prevencie v oblasti BOZP a jej význam pri ochrane života a zdravia
UKF Nitra, Katedra techniky a informačných technológií, Drážovská cesta 4, Nitra
29. 04. 2015
Beseda so študentmi – bezpečné a zdravé pracovné prostredie, kde je najvyššou prioritou prevencia
SPŠ Stavebná, Cabajská 4, Nitra
30. 04. 2015
Beseda – povinnosti vedúcich zamestnancov a povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP na stavenisku
Pracovisko jadrového zariadenia, dostavba 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce

Žilinský kraj

28. 04. 2015
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, Žilina
28. 04. 2015
Beseda so študentmi – význam BOZP ako nástroj na ochranu zdravia pri práci
SOU služieb, Hlavná 2, Žilina

Banskobystrický kraj

28. 04. 2015
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica

Prešovský kraj

28. 04. 2015
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, Prešov

Košický kraj

28. 04. 2015
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, Košice
28. 04. 2015
Prednáška pre študentov – budovanie kultúry prevencie v oblasti BOZP, svetový deň BOZP
SOU Dopravné, Moldavská 2, Košice
28. 04. 2015
Prednáška pre študentov – budovanie kultúry prevencie v oblasti BOZP, svetový deň BOZP
SPŠ Dopravná, Hlavná 113, Košice
28. 04. 2015
Prednáška pre študentov – budovanie kultúry prevencie v oblasti bezpečnosti práce v stavebníctve, svetový deň BOZP
SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Využite túto jedinečnú možnosť dozvedieť sa o prevencii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viac a navštívte vyššie uvedené podujatia.