Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Veľtrh práce – Job Expo 2015
Veľtrh práce – Job Expo 2015
Aktualizované: 30.04.2015 10:45
V dňoch 29. - 30. apríla 2015 sa pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky, Róberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Jána Richtera, uskutočnil veľtrh práce Job Expo 2015 a medzinárodná burza práce European Job Days 2015, ktoré organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.

Na danom podujatí bol vytvorený priestor pre najväčšiu ponuku aktuálnych voľných pracovných miest od slovenských i zahraničných zamestnávateľov a personálnych agentúr.

Účastníci mali možnosť vytvorenia svojho profesijného profilu a testovania svojich znalostí v oblasti informačných technológií a ovládania cudzích jazykov. Boli tiež vytvorené široké možnosti pre získanie vhodného pracovného miesta, poskytnuté odborné poradenstvo občanom so zdravotným postihnutím a odovzdané mnohé cenné rady v oblasti trhu práce. Odborníci z Inšpektorátu práce Nitra záujemcom poradili v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právnych úkonov pri ich vzniku, zmenách a skončení, odmeňovania a nárokovateľných zložiek miezd, nelegálneho zamestnávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj v oblasti sociálnej legislatívy v doprave.