Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Exkurzia novinárov v spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o.
Exkurzia novinárov v spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o.
Aktualizované: 25.06.2015 20:07
Pri príležitosti kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“ sa dňa 23. 06. 2015 uskutočnila exkurzia novinárov v spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. Táto spoločnosť je držiteľom prestížneho titulu „Bezpečný podnik“, ktorý jej udelil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Exkurziu organizovalo Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“) za účelom podpory a zviditeľnenia dobrého príkladu starostlivosti o bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

Novinárov privítal Ing. Peter Mišo, generálny riaditeľ ArcelorMittal Gonvari SSC Slovakia s.r.o. a predstavil spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je spracovanie plochej valcovanej ocele a hliníkových zvitkov. Vyrábajú rôzne typy výrobkov od malých zvitkov, pások, tabúľ po pravouhlé a lichobežníkovité nástrihy rôzneho tvaru. Spoločnosť zamestnáva 115 zamestnancov a jednou z jej hlavných priorít je nulová úrazovosť. Organizujú tiež svoje vlastné kampane, napr. v roku 2015 je to kampaň „Zastav sa, zamysli sa a konaj bezpečne – Spoločne bezpečne“.

Na tomto podujatí bol vytvorený priestor tiež pre propagáciu kampane EU-OSHA „Zdravé pracoviská bez stresu“, ktorú priblížila prítomným Ing. Laurencia Jančurová z Národného inšpektorátu práce.

Pre získanie certifikátu „Bezpečný podnik“ bolo potrebné splniť stanovené kritériá a obdržať kladné stanoviská príslušných štátnych orgánov dozoru k dodržiavaniu platných právnych predpisov v tejto spoločnosti, o čom informovala podrobnejšie vo svojom vystúpení Ing. Jarmila Štieberová z Národného inšpektorátu práce.

Bezpečnostný technik, Mgr. Jozef Čegiň priblížil novinárom rôznorodé programy, ktoré táto spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom za účelom podpory ich psychického i fyzického zdravia a zvýšenia bezpečnosti na pracovisku, či už ide o zabezpečene vstupov na plaváreň, kúpalisko, do aquaparku, posilňovne, výlety, futbalové zápasy, vianočné trhy, vianočné a letné párty, súťaže pre deti zamestnancov, dochádzkové bonusy, bezpečnostné bonusy alebo o tzv. týždne zdravia (masáže, ovocné balíčky, meranie očného tlaku, meranie BMI indexu) a dni BOZP (školenie prvej pomoci, ukážky evakuácie osôb z výšky a iné).

Počas exkurzie mali prítomní možnosť pozorovať pracovné podmienky zamestnancov za chodu výrobných liniek, získať odpovede na otázky týkajúce sa tak ekonomického a technického charakteru, ako aj zabezpečenia zdravých podmienok na pracovisku.

Exkurzie sa zúčastnili tlačové, televízne, rozhlasové a internetové médiá s lokálnou i celoslovenskou pôsobnosťou. Ich úlohou je šíriť myšlienku zdravých pracovísk a pozitívnych príkladov, ktoré môžu byť pre iných inšpiráciou.