Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ v roku 2015
Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ v roku 2015
Aktualizované: 25.11.2015 08:22

Na medzinárodnej konferencii „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, ktorá sa konala v hoteli Patria na Štrbskom Plese boli dňa 18. 11. 2015 slávnostným spôsobom odovzdané certifikáty „Bezpečný podnik“.

Tieto prestížne ocenenia odovzdával úspešným spoločnostiam, ktoré splnili kritériá uvedeného programu štátny tajomník ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr. Branislav Ondruš.

V roku 2015 sa prihlásilo do programu viacero spoločností, avšak iba najúspešnejším z nich sa podarilo splniť náročné kritériá. Ocenení zamestnávatelia absolvovali radu výkonov zo strany rôznych štátnych orgánov dozoru.

Subjekty, ktoré splnili stanovené podmienky sú nasledovné:

  • Schüle Slovakia, s.r.o.
  • ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.
  • Honeywell Safety Products Slovakia s. r. o.
  • FERCAM Slovakia, s.r.o.
  • Roen Est, s.r.o.

Uvedené podniky sú bezpečné nielen po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

K dosiahnutiu ich náročného cieľa im gratulujeme a veríme, že budú Slovensko úspešne reprezentovať doma i v zahraničí.

Spoločná fotografiaSchüle Slovakia, s.r.o. ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.

Honeywell Safety Products Slovakia s. r. o. FERCAM Slovakia, s.r.o. Roen Est, s.r.o.