Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Zákonné obmedzenia týkajúce sa maloobchodného predaja počas vianočných sviatkov a Nového roka
Zákonné obmedzenia týkajúce sa maloobchodného predaja počas vianočných sviatkov a Nového roka
Aktualizované: 22.12.2016 15:33

             Zamestnávatelia počas Vianoc a Nového roka v zmysle ustanovenia § 94 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonníka práce) v dňoch 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 1. januára nesmú zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len "maloobchodný predaj").

              Výnimky z tohto zákazu sú obsiahnuté v prílohe č. 1a Zákonníka práce. Ide o tieto prípady, na ktoré sa zákaz maloobchodného predaja v uvedených dňoch nevzťahuje:

 1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,

 2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,

 3. maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,

 4. predaj cestovných lístkov,

 5. predaj suvenírov.

             Zákonné ustanovenia § 94 odseku 3 písm. f) a odseku 4 Zákonníka práce sa v týchto prípadoch nepoužijú.

             Cieľom zakotvenia výnimiek zo zákazu maloobchodného predaja v týchto dňoch je zabezpečenie nevyhnutných potrieb obyvateľstva, aby fungovala základná pre život spoločnosti nevyhnutná infraštruktúra.

             Pokiaľ ide o zákaz maloobchodného predaja, tento sa vzťahuje výlučne na pracovnoprávne vzťahy, teda na vzťahy založené pracovnou zmluvou alebo niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, teda na vzťahy, ktoré sú regulované ustanoveniami Zákonníka práce.

             Zákaz sa nevzťahuje na osoby, ktoré zabezpečujú maloobchodný predaj v zmysle obchodnoprávnych alebo iných zmlúv, napr. ak maloobchodný predaj uskutočňuje živnostník.