Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Vývoj kontrol nelegálneho zamestnávania
Vývoj kontrol nelegálneho zamestnávania
Aktualizované: 02.02.2016 08:57
V prílohe nájdete krátku správu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za roky 2012 až 2015. Informácie uvedené v správe vychádzajú z výsledkov kontrolnej činnosti realizovanej v sledovanom období inšpektorátmi práce, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Zistenia za rok 2015 sú prezentované v porovnaní s výsledkami činnosti v predmetnej oblasti za predchádzajúce tri kalendárne roky.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfSpráva o potieraní NZ za roky 2012 - 2015459 KB17.03.2016 16:55