Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Seminár „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“
Seminár „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“
Aktualizované: 07.04.2016 11:54

Národný inšpektorát práce organizuje odborný seminár s názvom „Bezpečnosť v poľnohospodárstve“, s podtitulom „Inšpekcia práce – strašiak alebo poradca?“, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2016 v Kongresovom centre - Študentský domov Antona Bernoláka, SPÚ, v Nitre.
Seminár je orientovaný na odvetvie poľnohospodárstva v Slovenskej republike, ktoré patrí dlhodobo k oblastiam s vysokou mierou výskytu pracovných úrazov, často so závažnými a trvalými následkami a s finančnými dopadmi pre zamestnávateľov.

Podľa posledných štatistických hodnotení (2014 – 2015) možno konštatovať, že v rámci uvedeného obdobia došlo k značnému nárastu zistených nedostatkov v danej oblasti. Kým  v roku 2014 ich bolo 1104, v roku 2015 ich počet stúpol až na 2067. Dá sa predpokladať, že zistený stav je dôsledkom nedostatočného právneho vedomia štatutárnych zástupcov, ako aj vedúcich zamestnancov, resp. spočíva aj v neuvedomovaní si hroziaceho rizika zo strany zamestnancov.
Ukazuje sa, že jedným z účinných a efektívnych spôsobov na to ako dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia v danej oblasti, je posilnenie prvku prevencie.
Cieľom seminára je preto poskytnúť vybrané informácie, ktoré môžu byť nápomocné na  zabezpečenie základnej orientácie v prevencii dodržiavania predpisov BOZP v poľnohospodárstve a taktiež oboznámiť účastníkov aj s požiadavkami inšpekcie práce.
Seminár je určený pre odborníkov v danej oblasti, zamestnávateľov a zamestnancov a širokú verejnosť.

V prípade záujmu o účasť na seminári, ktorý je bezplatný, je potrebné vyplniť nižšie priloženú prihlášku a zaslať ju na v nej uvedený kontakt.

Program a prihlášku na uvedené podujatie nájdete v prílohách.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfPrihláška3616 KB07.04.2016 11:52
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfProgram6156 KB07.04.2016 11:53