Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Bratislave
„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Bratislave
Aktualizované: 11.04.2016 14:56

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 5. mája 2016 v hoteli Nivy v Bratislave seminár, ktorý je určený členom národnej siete a odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu. V rámci programu vystúpi tiež hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce v Bratislave, ktorý vo svojom príspevku oboznámi účastníkov s výsledkami inšpekcie práce za rok 2015, ďalej odborník z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý podá informáciu v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pre záťažou teplom a chladom, zástupkyňa Inštitútu pre výskum práce a rodiny a zástupca Konfederácie odborových zväzov.

Na seminár je potrebné sa registrovať prostredníctvom priloženej prihlášky. Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA.

V prílohe nájdete program, pozvánku a prihlášku na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.

Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Pozvánka.pdf Pozvánka.pdfPozvánka na seminár562 KB11.04.2016 14:52
Prevziať súbor Prihláška.pdf Prihláška.pdfPrihláška na seminár285 KB11.04.2016 14:53
Prevziať súbor Program.pdf Program.pdfProgram seminára299 KB11.04.2016 14:56