Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Aktualizované: 20.04.2016 13:55

Počas tlačovej konferencie v Bruseli bola dňa 15. apríla 2016 oficiálne otvorená nová dvojročná kampaň EU-OSHA. Na tlačovej konferencii, ktorej dátum bol posunutý z pôvodne plánovaného 14. apríla na 15. apríl, sa hovorilo o význame kampane a jej úlohe v kontexte s riešením aktuálnych problémov BOZP. Cieľom kampane je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom informáciu o téme aktuálnej kampane, podporiť jej propagáciu a poskytnúť praktické a jednoduché nástroje, ktoré uľahčia manažment bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti so starnutím európskej populácie a so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.  Kampaň podporí zber príkladov dobrej praxe riešení, ako sa vyrovnať s problematikou zamestnanosti staršej populácie pri využití ich odborných vedomostí a praktických skúseností pri zachovaní všetkých požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výber témy kampane má pozitívnu spätnú väzbu zo strany členských štátov EÚ, pretože nepriaznivé demografické zmeny a potreba dlhšieho zotrvania ľudí v pracovnom procese sa považujú za závažný problém súčasnosti. Nová kampaň nás bude sprevádzať počas rokov 2016 – 2017 a v rámci nej budú organizované početné aktivity aj na Slovensku. Prvou z nich je tlačová konferencia 26. apríla 2016 v Bratislave, na ktorú nadviaže seminár organizovaný pre členov národnej siete a šíriteľov myšlienky kampane dňa 5. mája 2016 v Bratislave. O všetkých aktivitách bude národné kontaktné miesto informovať verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.safework.gov.sk a taktiež prostredníctvom médií.