Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Aktualizované: 22.04.2016 10:32
Z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce sa každoročne od roku 2003 oslavuje 28. apríl ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a na význam dodržiavania predpisov v oblasti ochrany práce, ktoré sú základným predpokladom pri prevencii úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania.  V tomto roku sa medzinárodné iniciatívy nesú pod názvom „Stres na pracovisku: kolektívna výzva“.
Národný inšpektorát práce podporuje Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že dňa 26. apríla 2016 organizuje v rámci slávnostného otvorenia kampane „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ tlačovú konferenciu v Bratislave a o deň neskôr, 27. apríla v Nitre, seminár na tému bezpečnej práce v poľnohospodárstve. Do podpory myšlienky Svetového dňa BOZP sú zapojené všetky krajské inšpektoráty práce. Ich aktivity, do ktorých sa môže zapojiť aj verejnosť, sú zverejnené na webovej stránke v časti Inšpektoráty.