Hlavná stránka > Činnosť > Správy o stave ochrany práce a o činnosti NIP > Správa o stave ochrany práce za rok 2015
Správa o stave ochrany práce za rok 2015
Aktualizované: 27.04.2016 10:11

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa 2015 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej republike. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfSpráva o ochrane práce za rok 2015258 KB27.04.2016 10:09
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfTabuľky96 KB27.04.2016 10:10