Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Prešove
„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Prešove
Aktualizované: 08.06.2016 10:14

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 14. júna 2016 v hoteli Lineas v Prešove seminár, ktorý je určený odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu.

V rámci programu budú účastníkom podané aj informácie o nových právnych predpisoch v súvislosti s vysielaním zamestnancov a novou vyhláškou MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom. Budú oboznámení  s výsledkami inšpekcie práce v prešovskom kraji za rok 2015, o najčastejších problémoch v oblasti pracovného prostredia a pri prevádzke vyhradených technických zariadení. Prítomnosť odborníkov z oblasti inšpekcie práce a ochrany zdravia môžu využiť aj v rámci diskusie, ktorá je súčasťou seminára.

Na seminár, ktorý je pre účastníkov bezplatný, je potrebné sa registrovať prostredníctvom priloženej prihlášky. Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA.

V prílohe nájdete program, pozvánku a prihlášku na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA. Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Pozvanka.pdf Pozvanka.pdfPozvanka570 KB11.05.2016 13:42
Prevziať súbor Prihlaska.pdf Prihlaska.pdfPrihláška284 KB11.05.2016 13:44
Prevziať súbor Program.pdf Program.pdfProgram300 KB11.05.2016 13:45