Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Zhodnotenie seminára v Prešove a prezentácie
Zhodnotenie seminára v Prešove a prezentácie
Aktualizované: 08.07.2016 08:25

Dňa 14. júna 2016 sa v hoteli Lineas v Prešove uskutočnil seminár na podporu kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom informáciu o téme aktuálnej kampane, podporiť jej propagáciu a poskytnúť informácie, ktoré uľahčia manažment bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti so starnutím populácie a so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.

Do programu seminára, ktorého sa zúčastnilo 89 účastníkov, boli zaradené aj prednášky súvisiace s novou legislatívou, a to na témy týkajúce sa nových povinností zamestnávateľov v súvislosti s vysielaním zamestnancov a nových právnych úprav v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Zástupcovia inšpekcie práce informovali účastníkov aj o najčastejšie zisťovaných nedostatkoch, analýze pracovných úrazov, o nedostatkoch v oblasti faktorov pracovného prostredia a o odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení. Na základe požiadaviek účastníkov, ktoré vyplynuli z diskusie, zverejňujeme v prílohách power pointové prezentácie zo seminára.

   

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha 1.pdf Príloha 1.pdfKampaň EU-OSHA 877 KB08.07.2016 08:11
Prevziať súbor Príloha 2.pdf Príloha 2.pdfNové povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vysielaním zamestnancov 886 KB08.07.2016 08:11
Prevziať súbor Príloha 3.pdf Príloha 3.pdfNová právna úprava v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 1435 KB08.07.2016 08:11
Prevziať súbor Príloha 4.pdf Príloha 4.pdfAnalýza úrazov v prešovskom kraji a najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone inšpekcie práce v oblasti BOZP431 KB08.07.2016 08:10
Prevziať súbor Príloha 5.pdf Príloha 5.pdfFaktory pracovného prostredia – najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone inšpekcie práce 1316 KB08.07.2016 08:21
Prevziať súbor Príloha 6.pdf Príloha 6.pdfOdborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy VTZ917 KB08.07.2016 08:20