Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Seminár „Vysielanie zamestnancov a aktuálne otázky MSP v oblasti BOZP“
Seminár „Vysielanie zamestnancov a aktuálne otázky MSP v oblasti BOZP“
Aktualizované: 27.09.2016 07:44

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Regionálnym poradenským a  informačným centrom v Prešove (ďalej RPIC Prešov) pozýva na bezplatný seminár a stretnutie podnikateľov so zástupcami národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), RPIC Prešov a zástupcov inšpekcie práce. Bezplatný seminár, na ktorom sa bude hovoriť o problematike vysielania zamestnancov a aktuálnych otázkach BOZP sa koná 27. októbra 2016 v hoteli Lineas v Prešove. Pozvánku s podrobným programom a prihláškou nájdete v prílohe. Prihláška je uverejnená aj na webovej stránke RPIC Prešov. Z dôvodu tej istej spoločnej aktivity, propagovanej na oboch webových stránkach, prihláste sa iba na jednej z uvedených adries. 

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Pozvánka s programom a prihláškou.pdf Pozvánka s programom a prihláškou.pdfPozvánka s programom a prihláškou495 KB26.09.2016 14:28