Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v doprave
Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v doprave
Aktualizované: 04.10.2016 09:18

V dňoch 21. – 23. septembra 2016 sa v Žilinskom kraji na kontrolných stanovištiach Kysucký Lieskovec (smer Poľsko – Žilina) a Podsuchá (smer Ružomberok – Banská Bystrica) konala medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách za účasti 5 krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Povinnosť vykonávania spoločných kontrolných akcií vyplýva z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES. Zástupcovia Ukrajiny sa kontroly zúčastnili najmä z dôvodu, že Slovenská republika v mnohých prípadoch slúži ukrajinským vodičom ako tranzitná krajina smerom do západnej Európy s čím priamo súvisí aj zvýšený počet kontrol týchto vodičov.

Medzinárodná kontrola sa na Slovensku vykonáva každý rok za účasti zástupcov z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Pre dopravy z týchto krajín je Slovenská republika častokrát cieľovou destináciou resp. je z týchto krajín cez územie Slovenska vykonávaný tranzit.

Počas kontrol bolo skontrolovaných 51 vodičov (931 pracovných dní) z 8 krajín (Poľsko – 28, Slovensko – 14, Bulharsko – 2, Česká republika – 2, Turecko – 2, Ukrajina – 1, Rumunsko – 1, Srbsko – 1). Vysoký počet vodičov z Poľska je zapríčinený lokalitou kontroly, ktorá je v blízkosti poľských hraníc a tvorí hlavné dopravné trasy medzi Poľskom a južnou Európou. Digitálne tachografy boli používané vo viac ako 80 % nákladných vozidiel (41 vozidiel bolo vybavených digitálnym tachografom, 10 vozidiel analógovým tachografom).

Inšpektori práce zistili 37 nedostatkov týkajúcich sa predpisov sociálnej legislatívy v cestnej doprave, z toho najväčší počet tvorilo porušenie 45 minútovej prestávky (7-krát) a porušenie minimálneho denného odpočinku (7-krát). Najzávažnejšími porušeniami boli neoprávnená manipulácia s tachografom (2-krát) a nájdenie magnetu v kabíne vodiča (3-krát), za čo bola vodičom uložená maximálna pokuta vo výške 165,- EUR.

Spoločné kontroly na pozemných komunikáciách prispievajú k vzájomnej výmene poznatkov z vykonávania kontrol, k prerokovaniu postojov k výkladu jednotlivých ustanovení európskych predpisov, k zjednoteniu kontrolných postupov v regióne strednej Európy ako aj k vzájomnej výmene skúseností s používaním vyhodnocovacích programov.