Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Upozornenie na nebezpečný výrobok LPG fľaše
Upozornenie na nebezpečný výrobok LPG fľaše
Aktualizované: 10.10.2016 09:50

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na trh boli uvedené nebezpečné fľaše na LPG (5 kg a 10 kg). Ide o prenosné fľaše na LPG (typ výrobku Compolite CS) vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. Podľa výsledkov testov tieto predstavujú vážne a neakceptovateľné riziko vzniku požiaru a zranenia osôb. Tieto prenosné nádoby môžu náhle explodovať po 3 – 4 minútach v prípade, že sú vystavené ohňu. pri používaní týchto fliaš bolo zaznamenaných 6 udalosti a z nich jedna skončila fatálne (smrťou).

V prípade, že máte tieto fľaše, je potrebné ich vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o výrobok, ktorý bol stiahnutý z európskeho trhu. Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce.
Obrázky aj spolu s označením týchto fliaš sú uvedené v prílohe