Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Zasadnutie SLIC v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ
Zasadnutie SLIC v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ
Aktualizované: 17.10.2016 09:58

V rámci aktivít Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ sa v dňoch 9. – 10. novembra 2016 uskutoční vo Vysokých Tatrách 71. zasadnutie Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC).
Národný inšpektorát práce pripravil program tematického dňa  zasadnutia, ktorého témou  je starnúca pracovná sila a zmeny na trhu práce – úloha inšpekcie práce. Táto téma korešponduje s ústrednou témou kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jej zástupkyňa, Katalin Sas, vystúpi s témou Legislatíva a politika Európskej únie vo vzťahu k starnúcej pracovnej sile.

V rámci prednášok tematického dňa vystúpia viacerí slovenskí aj zahraniční odborníci s prednáškami zameranými na praktické zistenia a skúsenosti z inšpekcie práce v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a z toho vyplývajúcich zmien na trhu práce. Slovenskí prednášatelia budú analyzovať pracovné úrazy a choroby z povolania v Slovenskej republike vo vzťahu k veku, prezentovať výsledky inšpekcie práce a výskumné aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti starnúcej pracovnej  sily so zreteľom na pracovné podmienky a BOZP. Zástupca Švédska vystúpi s témou  zvýšený vek odchodu do dôchodku a jeho dopad na spoločnosť. Ďalšie príspevky budú zamerané na kontrolu psychosociálnej pracovnej záťaže v Holandsku ako podporu udržateľnosti zamestnateľnosti a skúsenosti rakúskej inšpekcie práce v oblasti starnúcej pracovnej sily. Súčasťou programu je aj vystúpenie slovenského zástupcu – víťaza súťaže Dobrá prax. Všetci účastníci budú následne diskutovať podrobne na dané témy a spoločne hľadať riešenia na posilnenie úlohy inšpekcie práce a výmenu dobrých príkladov z praxe. 
Cieľom podujatia je zistiť informácie o postavení starších zamestnancov a starostlivosti zamestnávateľov o túto vekovú skupinu (nad 55 rokov) pokiaľ ide o ich bezpečnosť a ochranu zdravia a nájsť také preventívne riešenia, ktoré zabezpečia, aby odchádzali do dôchodku v oficiálne stanovenom veku (nie predčasne) a v dobrom zdravotnom stave. Získané informácie, rovnako ako závery diskusie vo workshope popoludní o fyzických, psychických a zdravotných obmedzeniach tejto vekovej skupiny, pomôžu nasmerovať inšpektorov práce počas ich kontrolných aktivít, usmerniť snahu zamestnávateľov pri prijímaní primeraných preventívnych opatrení s cieľom znížiť pracovnú úrazovosť a choroby z povolania, ktoré ohrozujú túto vekovú skupinu.